Mana sirdslieta noteikti ir notvert momentus, kuros es redzu veselu pasauli ar mīļiem, tuviem, neaizmirstamiem dvēseles un dzīves notikumiem.

Это заголовок

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

With love